Vol 35, No 2 (2016)

SENTENTIAE

DOI: https://doi.org/10.22240/sent35.02

Table of Contents

ARTICLES

Oleg Khoma
6-22
Anna Ilyina
23-40
Sergiy Secundant
41-56
Yaroslava Stratii
57-81
Oleh Perepelytsia
82-93
Vsevolod Kuznetsov
94-112
Larysa Dovga, Roksolana Olishchuk
113-132

TRANSLATIONS

Kazimierz Twardowski
133-141
Leslie Stevenson
142-158

TRANSLATIONS: SUPPLEMENT

Ihor Karivets
159-161
Vyacheslav Tsyba
162-165

ARCHIVES: SUPPLEMENT

Mykola Symchych
166-185