Bartusiak, P. “Deleuze and Guattari: Freedom’s Refrains. Olkowski, D., & Pirovolakis, E. (Ed.). (2019). Deleuze and Guattari’s Philosophy of Freedom. Freedom’s Refrains. New York: Routledge.”. Sententiae, Vol. 39, no. 1, June 2020, pp. 140-9, doi:10.31649/sent39.01.140.