Brandom, R. B., and I. Ivashchenko. “The Commitment to Inference”. Sententiae, Vol. 38, no. 2, Dec. 2019, pp. 124-50, doi:10.22240/sent38.02.124.