[1]
V. Kuznetsov, “ Kyiv: Duh i Litera”., Sent, vol. 41, no. 1, pp. 123–129, Apr. 2022.