Chukhrai, E. (2024) “ Oxford: Oxford UP”., Sententiae, 43(1), pp. 158–169. doi: 10.31649/sent43.01.158.