Kuznetsov, Vsevolod, and Lubov Nerusheva. 2011. “Romance With Eternal Femininity. Erotic Mysticism of V. Solovyov”. Sententiae 24 (1):110-80. https://doi.org/10.22240/sent24.01.110.