Laktionova, Anna. 2020. “ Oxford: Oxford UP”. Sententiae 39 (1):176-84. https://doi.org/10.31649/sent39.01.176.