Kuznetsov, Vsevolod, and Lubov Nerusheva. 2010. “Solovyov’s Followers: Virtual Love After Andrey Bely”. Sententiae 23 (2), 92-133. https://doi.org/10.22240/sent23.02.092.