Chukhrai, Elvira. 2024. “ Oxford: Oxford UP”. Sententiae 43 (1):158-69. https://doi.org/10.31649/sent43.01.158.