KUZNETSOV, V.; NERUSHEVA, L. Solovyov’s Followers: Virtual Love after Andrey Bely. Sententiae, v. 23, n. 2, p. 92-133, 16 dez. 2010.