[1]
Brandom, R.B. and Ivashchenko, I. 2019. The Commitment to Inference. Sententiae. 38, 2 (Dec. 2019), 124-150. DOI:https://doi.org/10.22240/sent38.02.124.